600 eur za meškanie letu? Nie, nejedná sa o žiaden hoax. Európska únia je tu aj na to, aby chránila práva zákazníkov. Keď si od leteckej spoločnosti zakúpite letenku, platíte jej za poskytované služby, takže ste sa stali jej zákazníkom, teda máte nie len svoje povinnosti, ale taktiež práva. No a jedným z nich je spomínaná kompenzácia letu.

Žena s dieťaťom na rukách, pozerá cez okno na letisku

Suma 600 eur je najvyššia o akú môžete žiadať. Musí byť ale splnených niekoľko podmienok.

  1. Dĺžka letu musí byť minimálne tritisícpäťsto kilometrov. Pri kratších letoch, síce máte nárok na kompenzáciu taktiež, no v tomto prípade hovoríme o o niečo nižšej sume.
  2. Aby ste mohli leteckú spoločnosť žiadať o túto sumu, musí váš let meškať minimálne štyri hodiny. V prípade, že lietadlo mešká menej ako štyri, no viac ako tri hodiny, môžete žiadať o náhradu v maximálnej výške 300 eur. Pri meškaní pod tri hodiny, na kompenzáciu bohužiaľ nárok nemáte.
  3. Váš let bol zrušený.


Meškanie letu sa vypočítava ako súhrn všetkých meškaní na vašej ceste. To v preklade znamená, že ak vaše lietadlo meškalo napríklad iba hodinu, no do cieľa ste sa dostali až o päť hodín neskôr, ako bolo plánované na kompenzáciu máte stále nárok. Takáto situácia môže nastať vtedy, ak prvé lietadlo mešká spomínanú hodinu, no v dôsledku toho nestihnete ďalší prípoj, takže sa vaša cesta predĺži o omnoho dlhší čas. Preto si nezabudnite priamo na letisku zdokumentovať všetky meškania. V dnešnej dobe, kedy máme všetci poruke telefón s fotoaparátom, to nie je vôbec problém.

Ľudia v hale na letisku s kuframi

Vyššie spomínané podmienky platia iba pre lety a letecké spoločnosti, ktoré spadajú pod regulácie Európskej únie. Preto, si to pred tým, ako začnete o finančnú náhradu žiadať, poriadne zistite. Ani to nie je žiadny problém. Tieto informácie sa dozviete priamo na letisku, alebo na webových stránkach danej leteckej spoločnosti.